TEHNIČNA PODPORA

Kupcu oziroma projektantu nudimo naslednje:

  • svetovanje in podporo pri idejnih zasnovah objekta montažne konstrukcije
  • podporo pri preprojektiranju iz drugega sistema montažne gradnje
    oziroma iz klasične zasnove v naš sistem ABplus
  • podporo pri izdelavi PGD projektov za montažno konstrukcijo
  • izdelavo projektov PGD in PZI  za načrt konstrukcije
  • tehnični katalog sistema montažne gradnje ABplus
  • potrebna dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta.

 

Imamo kvaliteten in usposobljen tim strokovnjakov, ki imajo dolgoletne izkušnje pri izvedbi montažnih armiranobetonskih objektov doma in v tujini.

 

© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane