SISTEM ARMIRANO BETONSKE MONTAŽNE GRADNJE OBJEKTOV

 

Montažni sistem gradnje ABplus predstavlja preizkušen sistem prefabricirane armirano betonske gradnje. Sistem je sestavljen iz več različnih linijskih in ploskovnih elementov, kjer je velikost elementov prilagojena velikosti objekta ter prometnim profilom za potrebe transporta in vgradnje.

Vertikalni linijski elementi predstavljajo vertikalne stebre s klasično mehko armaturo, izdelano po načrtih, kateri so prilagojeni geometrijskim in statičnim potrebam posameznega objekta.

 

© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane