SESTAVNI ELEMENTI HAL

 

Linijski elementi sistema gradnje ABplus predstavljajo:

  • dvokapne adhezijsko prednapete primarne strešne nosilce naklona 7° oziroma 15% razpetine 10-30 m,
  • ravni adhezijsko prednapeti I nosilec višine do 190 cm in razpetine do 30 m,
  • sekundarne adhezijsko prednapete gredice dimenzij 18-22/40 cm in razpetine do 12 m,
  • koritasti adhezijsko prednapeti nosilec žlote dimenzij 50/40, razpetine do 12 m,
  • adhezijsko prednapete strešne ali etažne TT plošče različnih višin od 30-80 cm ter razpetine do 25 m,
  • adhezijsko prednapeti etažni nosilci, srednji v obliki obrnjene črke T ter krajni v obliki obrnjene črke L,
  • adhezijsko prednapeti žerjavni nosilci pravokotne oblike,
  • troslojni armirano betonski fasadni »sendvič« elementi brez toplotnih mostov, obdelani po potrebah in željah naročnika (gladka, prana, peskana površina),
  • armirano betonski montažni točkovni temelji
  • armirano betonski montažni pasovni temelji.

© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane