PREDORSKI ROBNIKI Z ODTOČNO CEVJO

 

Predorski robniki so specialni cestni robniki namenjeni, poleg osnovne funkcije, tudi za linijsko odvodnjavanje meteornih voda z vozišča in odvodnjavanje vode pri pranju vozišča v predoru. Robnik je višine 15 cm, s spodnjim odtočnim delom dimenzij 57/50 cm, s polkrožno luknjo fi 25 cm, dolžine 2 m.

Beton za izdelavo robnika je XF4, ki je odporen na zmrzal v prisotnosti soli. Na hrbtni strani ima robnik ležišče za pokrov kinete namenjene napajanju predora z energijo.

 

© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane