ODTOČNI JAŠKI

 

Nudimo vam širok spekter različnih armiranobetonskih pokrovov z vgrajenimi LTŽ pokrovi, vtočnimi rešetkami za kanalizacijske jaške, jaške za meteorno vodo in podobno. V proizvodnem programu imamo nekaj tipskih pravokotnih in okroglih armiranobetonskih pokrovov za jaške.

Pokrove izdelujemo po naročilu glede na dimenzije in obremenilne razrede od A15 kN do F900 kN. Vgrajujemo LTŽ pokrove od dobavitelja Livar Ivančna Gorica. Na pokrovih so možni napisi ali brez. Po potrebi vam dobavimo in obbetoniramo LTŽ pokrove tudi od drugih dobaviteljev.

 

 

© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane