PROTIHRUPNE OGRAJE

 

Proizvajamo refleksijske in absorpcijske protihrupne ograje. Refleksijske ograje so sestavljene iz montažnih armiranobetonskih elementov in se praviloma uporabljajo kot ograje za zaščito okolice, zaradi hrupa v naseljenih območjih. Absorpcijske ograje pa se uporabljajo za zaščito naselja ob avtocestah ali regionalnih cestah.

Izdelujemo montažne temelje, spodnje zaščitne lamele, betonske in jeklene stebre ter absorpcijske panele z zaščito A2 iz Liapora ter Alu panele z zaščito A4.

© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane