STOPNIŠČE

 

Stopniščne rame in podesti predstavljajo najbolj delikaten del v stavbi. Izvajanje na samem kraju vgradnje je zamudno in problematično. Ponujamo vam izvedbo stopniščnih ram, posameznih stopnic in podestov v montažni armiranobetonski izvedbi. Na pripravljena ležišča se sproti montirajo stopniščne rame in podesti. Po izbiri projektanta se obdelajo stopnice, ki se naknadno ne oblagajo. Ne glede na to, da se stopnišč ne da tipizirati, ker ima vsak objekt ima svoje značilnosti, je izvedba montažnih stopnišč smiselna in v veliko pomoč pri operativnem izvajanju objektov.

 

© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane