FASADE

 

Proizvajamo vse vrste fasadnih in obložnih armiranobetonskih plošč različnih dimenzij. Fasadne plošče so sestavljene iz nosilnega betonskega dela, toplotne izolacije in obložnega vidnega betonskega dela. Fasadni sendvič elementi so narejeni brez toplotnih mostov. Povezava nosilnega in obložnega sloja je narejena po specialnih detajlih.

Obdelava fasadnega vidnega dela je lahko na več načinov; gladek beton, pran kulir, peskana, štokana ali vzorčena površina. Obložni elementi se praviloma obešajo na stene objekta preko toplotne izolacije s posebnimi sidri.

Po montaži fasadnih ali obložnih elementov se med sabo elementi zatesnijo s trajnim, elastičnim kitom po detajlih proizvajalca kita.

 

© 2015 PGM Hotič d.o.o., Vse pravice pridržane